Fredag 22. juni hadde avisa Dagen et stort oppslag om vann i Israel. Det var meget intererresant lesning for oss som er opptatt av miljøvern. Israel ligger suverent i toppen når det gjelder gjenbruk av vann. I stedet for å forurense Middelhavet med avløpsvann, renses avløpsvannet i verdens største og mest avanserte renseanlegg.

Avløpsvann som kommer fra dusjing, oppvaskmaskiner, kloakk og annet skittvann føres til Dan renseanlegg sør for Tel Aviv. Her fjernes plast, stein, metall, sand og fett. Ved hjelp av mikroorganismer eller bakterier omdannes så matavfall og andre rester til gjødsel. Det rensede vannet føres ned i grunnvannsresarvoarer og derfra til landbruket i Negev. Slik oppfylles også Bibelens profetier om at ørkenen i Israel i den messianske tid skal blomstre.

Dette anlegget klarer å gjenbruke 75 prosent av alt avløpsvann fra 2,5 millioner mennesker. Lederen for anlegget sier de gjerne vil dele sin teknologi med Hamas, som ønsker å bygge avsaltings- og renseanlegg på Gazastripen. Representanter fra Hamas har allerede vært på besøk.

Israel har også satset stort på avsaltingsanlegg for å dekke sitt behov for ferskvann. Innen kort tid regner Israel med å være selvforsynt med vann (tidligere har landet blant annet fått vann fra Tyrkia, men det er en særdeles usikker kilde med etstadig mer anspent forhold mellom de to landene). I tillegg kan de begynne å fylle opp Genesaretsjøen, der vannstanden har sunket dramatisk de siste årene på grunn av lite nedbør og for stort forbruk.

For øvrig er Dagen en avis å anbefale for alle som vil følge med på hva som skjer i Israel og Midt-Østen. Avisen har satset stort og ansatt en egen korrespondent i Israel og han kommer regelmessig med meget interessante artikler. Vi får et innblikk i livet der som ingen andre medier gir.