I går fikk vi den triste beskjeden om at en iransk/kurdisk vennefamilie har fått endelig avskjed på sin asylsøknad i Norge. De to barna på 6 og 8 år er begge født i Norge, går på skole, er med i barnekor, snakker norsk, har norske venner og har knyttet seg til norske “besteforeldre”.

Etter en stortingsmelding som ba UDI/UNE om å vektlegge barns behov hadde vi et visst håp om at UNE skulle snu i sin vurdering. Det skjedde ikke, dessverre. UNE innrømmer at hensynet til det eldste barnet tilsier et positivt svar, men det er tydeligvis ikke nok at ett av barna oppfyller vilkårene for opphold. Det yngste barnet er jo “bare” 6 år.

Videre kom UDI i fjor vår med signaler om at de ville ta konvertitter fra Iran mer på alvor etter at det hadde kommet ny informasjon som tilsa at de kristnes kår i Iran var dramatisk forverret. Alle konvertitter som hadde fått avslag skulle derfor få fornyet behandling. Det ble til og med utferdiget et ferdig skjema som de kunne bruke. Det vanlige er at UDI ikke tror at konverteringen er reell. Det har de ikke sagt noe om i denne saken, men det hjelper alstå ikke.