I Velsignet helg (Dagens lørdagsmagasin) kan vi i dag lese om at EU-domstolen i Luxemburg slår fast at europeiske myndigheter ikke kan begrunne avslag på asyl til forfulgte troende med at de kan praktisere sin religion i hemmelighet, eller avstå fra religøse aktiviteter. Det er dette UDI gang på gang gjør overfor konvertitter. Enten så tror de ikke at konverteringen ikke er reell eller de ber dem alternativt om å tie om sin konvertering og ikke offentlig praktisere og fortelle om sin nye tro.

UDI og UNE har forstått lite av hva det betyr å være kristen. Troen er personlig, men den er ikke privat. En levende tro vil naturlig gi seg utslag i offentlig bekjennelse og praktisering. En levende tro praktiseres heller ikke alene, men i en sammenheng med andre troende. Tro som kun praktiseres i enerom og i hemmelighet vil kveles og dø.

Går det an å håpe at også norske innvandringsmyndigheter skal ta dommen i EU-domstolen ad notam? I tillegg bør de knytte til seg kompetente personer når de skal avgjøre om en konvertering er reell.