I Dagen fredag 19. oktober har Kai A. Johansen, pastor i Sørlandskirken, en artikkel der han bl.a. viser til en undersøkelse som slår fast at kirke og søndagsskole ikke er det som har størst betydning for om barn får en levende tro. Det er det derimot foreldre og besteforeldre som har.

Johansen siterer også Luther: “Det hersker ingen tvil om at foreldre er apostler, biskoper og prester for sine barn, for det er foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet”. Vi har for øvrig mye å lære av jødene ved måten de gjør hjemmet til en viktig arena for trosopplæring.

Vi må bort fra den holdningen der foreldre lener seg på menigheten i trosopplæringen. Vi må gi ansvaret tilbake til hjemmet. Menighetens oppgave er først og fremst å oppmuntre foredrene og vise dem i praksis hvordan de deler troen med sine barn.

Jeg oppfordrer til å lese hele Johansens artikkel i papirutgaven (har ikke funnet den på nett) av Dagen.

Jeg har for øvrig også vært innom dette temaet i et tidligere blogginnlegg.