For tiden går det et par serier på NRK om mennesker på leting etter sitt biologiske opphav og det er andre kanaler som kjører lignende serier. Samtidig blir det stadig større aksept i samfunnet for en oppløsning av hele den tradisjonelle familien.

Reidar Paulsen klipper i et blogginnlegg fra et høringsutkast fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Klippet viser hvor infløkt familierelasjonene etterhvert kan bli. Er det dette samfunnet vårt ønsker?

”Assistert befruktning ved bruk av surrogatmor i utlandet kan omfatte en rekke ulike kombinasjoner av personer og kjønnsceller (typetilfeller):
1. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og egen sæd
2. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
3. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
4. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
5. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra én av mennene
6. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
7. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra begge mennene
8. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
9. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
10. enslig kvinne – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
11. enslig kvinne – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
12. kvinnelig par – assistert befruktning med den enes egg og kjøpt sæd.
13. kvinnelig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
14. kvinnelig par – assistert befruktning med egg fra begge kvinner og kjøpt sæd.”

Det er en pågående debatt om lengeværende asylbarn i Norge, der det er et økende trykk på at hensynet til barna skal prioriteres. Er det ikke på tide at vi også tar mer hensyn til barna når det gjelder oppvekst og familieforhold?