Blog Image

Dag Vister Hansen

Julehilsen 2012

Diverse Posted on Wed, December 19, 2012 16:50:45

Med dette vil vi ønske dere alle en velsignet
julehelg og et godt nytt år.

Det har ikke vært noen store forandringer i våre liv
det siste året. De største begivenhetene var en ny spennende misjonstur til
Midt-Østen i september og en herlig ferietur til Gran Canaria (se bildene – det første viser utsikt til Puerto de las Nieves på nordvestkysten, det andre solnedgang fra leiligheten vi leide av Turids arbeidsgiver) i
desember.

Minstejenta (Kristin) fylte 18 år i november og
tok lappen noen dager etter, så nå har vi bare voksne barn. De tre yngste er
fortsatt registrert i Folkeregisteret med adresse i Stakkestadvegen, men bare
Bjørnar bor her til daglig, i egen leilighet i loftsetasjen. Andreas tar
forhåpentligvis sin bachelor i Bergen kommende vår, samtidig som Kristin er
russ på Lundeneset (kristen internatskole).

Bjørnar jobber i IT-avdelingen hos Ølen betong og
ser ut til å trives der. Maria og Ståle har funnet seg godt til rette i sitt
nye hjem på Nappatjørn (2 km fra Stakkestadvegen).

Turids far døde 30. september, 75 år gammel. Vi
hadde akkurat kommet hjem fra Midt-Østen og fikk være hos ham de siste timene.
Vi savner ham, men sitter igjen med mange gode minner.

I år vil vi feire julaften sammen med alle barna og
svigersønn i Stakkestadvegen, en feiring som også vil minne oss om at Gud
sendte sin Sønn for å frelse oss.

For
et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder,
og
hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.
(Jes 9:6 – uttalt ca 700 år før Jesus ble født)Hjemmeseier

Diverse Posted on Sat, October 20, 2012 18:40:06

I Dagen fredag 19. oktober har Kai A. Johansen, pastor i Sørlandskirken, en artikkel der han bl.a. viser til en undersøkelse som slår fast at kirke og søndagsskole ikke er det som har størst betydning for om barn får en levende tro. Det er det derimot foreldre og besteforeldre som har.

Johansen siterer også Luther: “Det hersker ingen tvil om at foreldre er apostler, biskoper og prester for sine barn, for det er foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet”. Vi har for øvrig mye å lære av jødene ved måten de gjør hjemmet til en viktig arena for trosopplæring.

Vi må bort fra den holdningen der foreldre lener seg på menigheten i trosopplæringen. Vi må gi ansvaret tilbake til hjemmet. Menighetens oppgave er først og fremst å oppmuntre foredrene og vise dem i praksis hvordan de deler troen med sine barn.

Jeg oppfordrer til å lese hele Johansens artikkel i papirutgaven (har ikke funnet den på nett) av Dagen.

Jeg har for øvrig også vært innom dette temaet i et tidligere blogginnlegg.Spennende EU-dom

Diverse Posted on Sat, September 08, 2012 20:41:13

I Velsignet helg (Dagens lørdagsmagasin) kan vi i dag lese om at EU-domstolen i Luxemburg slår fast at europeiske myndigheter ikke kan begrunne avslag på asyl til forfulgte troende med at de kan praktisere sin religion i hemmelighet, eller avstå fra religøse aktiviteter. Det er dette UDI gang på gang gjør overfor konvertitter. Enten så tror de ikke at konverteringen ikke er reell eller de ber dem alternativt om å tie om sin konvertering og ikke offentlig praktisere og fortelle om sin nye tro.

UDI og UNE har forstått lite av hva det betyr å være kristen. Troen er personlig, men den er ikke privat. En levende tro vil naturlig gi seg utslag i offentlig bekjennelse og praktisering. En levende tro praktiseres heller ikke alene, men i en sammenheng med andre troende. Tro som kun praktiseres i enerom og i hemmelighet vil kveles og dø.

Går det an å håpe at også norske innvandringsmyndigheter skal ta dommen i EU-domstolen ad notam? I tillegg bør de knytte til seg kompetente personer når de skal avgjøre om en konvertering er reell.Vanskelig å forstå UNE

Diverse Posted on Wed, August 22, 2012 19:26:07

I går fikk vi den triste beskjeden om at en iransk/kurdisk vennefamilie har fått endelig avskjed på sin asylsøknad i Norge. De to barna på 6 og 8 år er begge født i Norge, går på skole, er med i barnekor, snakker norsk, har norske venner og har knyttet seg til norske “besteforeldre”.

Etter en stortingsmelding som ba UDI/UNE om å vektlegge barns behov hadde vi et visst håp om at UNE skulle snu i sin vurdering. Det skjedde ikke, dessverre. UNE innrømmer at hensynet til det eldste barnet tilsier et positivt svar, men det er tydeligvis ikke nok at ett av barna oppfyller vilkårene for opphold. Det yngste barnet er jo “bare” 6 år.

Videre kom UDI i fjor vår med signaler om at de ville ta konvertitter fra Iran mer på alvor etter at det hadde kommet ny informasjon som tilsa at de kristnes kår i Iran var dramatisk forverret. Alle konvertitter som hadde fått avslag skulle derfor få fornyet behandling. Det ble til og med utferdiget et ferdig skjema som de kunne bruke. Det vanlige er at UDI ikke tror at konverteringen er reell. Det har de ikke sagt noe om i denne saken, men det hjelper alstå ikke.Trosopplæring

Diverse Posted on Fri, February 03, 2012 20:05:53

Det virker som om mange foreldre overlater ansvaret for deres barns åndelige utvikling til menigheten. Det tror jeg er et blindspor. Menigheten kan være med å støtte foreldrene, men den viktigste trosopplæring foregår i hjemmet. Det er foreldrenes ansvar at barna læres opp i kristen tro og gjennom foreldrenes liv får se hva det innebærer å leve som en kristen.

Bibellesning, bordbønn, aftenbønn m.m. bør være en naturlig del av en kristen families liv. Barna må få se i praksis at troen er en viktig del av foreldrenes liv ved at foreldrene selv ber, leser i Bibelen og deltar i menighetens samlinger. I samtaler med dåpsforeldre har jeg alltid forsøkt å legge vekt på dette. Ingen betyr mer for barnas trosliv enn foreldrene.

Det var de jødiske fedre som ble pålagt å videreformidle troen til sine barn. Opplæringen skjedde ikke i synagogen, men i hjemmet. Dersom kristne ble like bevisste på det, kunne vi kanskje slippe noe av aktivitetsjaget i menighetene.

Nå vil Misjonsforbundet UNG fokusere på dette. Les artikkelen hos idag.no.Oversettelse av Fadervår

Diverse Posted on Tue, January 24, 2012 22:14:44

Min Facebook-side oversvømmes av hyggelige innlegg fra farsi- og daritalende venner. De skriver på sitt språk, noen ganger med arabiske bokstaver, andre ganger med latinske. Jeg bruker av og til google translater for å oversette innleggene deres.

En artikkel var tydeligvis Fader Vår, en bønn jeg selv bruker regelmessig og elsker å preke over. Oversettelsen av denne bønnen har vakt mye debatt og debatten har gitt meg en dypere forståelse av denne bønnens innhold. Om googles oversettelse fra farsi til norsk vil hjelpe meg til enda dypere forståelse er mer tvilsomt. Her er den i alle fall:

Vi har en Far i himmelen,
Holy Name vind.
Jeg etablerte himmelriket
og jord i vinden.
Også med oss i dag vårt daglige brød billig.
Feil vi tilgir,
tilgir vi av
andres feil.

Forslaget er oversendt til oversetterne i Bibelselskapet og Norsk Bibel.smileyEr Breivik en kristen?

Diverse Posted on Thu, November 17, 2011 15:10:40

I følge e24.no er en 24 år gammel praktikant ved et svensk universitet sparket fordi han i en blogg uttrykte seg positivt om Anders Behring Breiviks handlinger. I artikkelen skrives det at 24-åringen i likhet med Breivik beskriver seg som konservativ kristen.

Like etter de tragiske og forferdelige drapene i regjeringskvartalet og på Utøya beskrev en politimann Breivik som en kristen fundamentalist. Men Breivik var verken kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det viser hans handlinger at han ikke er. En kristen fundamentalist (eller konservativ kristen) forplikter seg til i ord og handling å følge Jesu eksempel. Vi trenger ikke å lese mer enn Jesu Bergpreken for å se at Breiviks handlinger bryter fundamentalt med Jesu undervisning.

Hva så med Breivik selv? Han definerer seg heller ikke som konservativ kristen. Riktignok bruker han i sitt manifest både “konservativ” og “kristen” om seg selv, men i hver sin sammenheng. Han skriver at han ikke har noe personlig forhold til Gud eller Jesus. Han ønsker å bevare den vestlige kulturen. Derfor er han kulturelt sett konservativ – han vil konservere/bevare kulturen. Siden denne kulturen har sine historiske røtter i jødisk og kristen tro, definerer han seg som kristen. Mange vil kalle en slik person “kulturkristen”. Selv Anne Holt definerer seg som kristen i denne betydningen.

Breivik forklarer videre at til og med mange ateister i Europa er kristne, nettopp fordi de ønsker å bevare en kultur som har sine røtter i den jødiske og kristne troen. Han har altså en ganske vid definisjon av hva det vil si å være kristen, men ingen steder betegner han seg selv om kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det er andre som prøver å plassere ham i en slik boks, men da har de ingen peiling på hva slike begreper innebærer. Det er ingenting i Breiviks tro eller handlinger som kan koble ham til slike betegnelser.Kirkelig demokrati

Diverse Posted on Fri, October 28, 2011 15:41:17

Arbeiderpartiet roper stadig på kirkelig demokrati. Nå har det selv for n’te gang overprøvd det kirkelig demokratiet og utnevnt en biskop som ikke var den foretrukne. Det er vanskelig å se at dette er noe annet enn en politisk utnevnelse for å sikre en liberal kirke som samstemmer med Arbeiderpartiets holdninger i etiske spørsmål.

Det forundrer meg at konservative kristne fortsatt står last og brast med en kirke som lar seg styre av styringskåte politikere.Hva nå Egypt?

Diverse Posted on Sat, February 05, 2011 17:30:56

Mange følger nå spent med på uroen i Egypt og andre muslimske land i Nord-Afrika og Midt-Østen. Personlig frykter jeg en islamisering av Egypt om Mubarak blir tvunget til å trekke seg. Det muslimske brorskap blir mer og mer synlige blant demostrantene. På nrk.no leser jeg at en norsk ekspert, førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik (BOU), mener at vi ikke har noe å frykte. Han sammenligner det muslimske brorskap med indremisjonen eller KrF i Lyngdal på 1950-tallet. Det eneste rette og positive med den sammenligningen må være at indremisjonen og KrF i Lyngdal på 1950-tallet ikke er noe å frykte. I norsk media kalles jo gjerne disse mørkemenn og gufs fra fortiden. Derfor var det hyggelig å lese kommentaren til BOU.

Jeg tror imidlertid ikke BOU har rett i sin analyse. I den samme artikkelen siteres en av lederne i det muslimske brorskap, Abd al-Mun’im Abu al-Futuh, på at bevegelsen ønsker en moderne stat, folkestyre og vennligsinnede bånd til Vesten og Israel. Han sier at Vesten ikke har noen ting å frykte. Alle avtaler med det internasjonale samfunn, inkl Israel, vil bli overholdt. “Vi ønsker en moderat stat som respekterer folkets vilje,” sier han. Det sa imidlertid ayatollah Khomeini da han vendt tilbake til Iran også. Folket forventet demokrati og frihet. Vi vet hva de fikk. Jeg frykter det samme vil skje i Egypt.

al-Futuh innrømmer imidlertid at det er ulike meninger innen brorskapet. Nestlederen, Rashad al-Bayoumi, sier da også at fredsavtalen med Israel må få sin ende. Jeg kan ikke forstå annet enn at BOU og andre “eksperter” er nokså blåøyde når de forventer at konservative muslimer vil innføre demokrati og frihet i et land som de mener skal styres etter sharia.Å disippelgjøre folkeslag

Diverse Posted on Fri, November 05, 2010 22:40:05

Midt i travelhet i jobb og ombygging/oppussing hjemme skal jeg førstkommende søndag for første gang siden jeg sluttet som pastor, tale i min egen menighet. På et møte i Duolos-nettverket, hadde Reidar Paulsen et innlegg  der han viste til de store vekkelsene ute i verden, men som fører til bare små endringer i samfunnet. Dette er noe jeg har lyst til å dele på søndag. Talen vil ta utgangspukt i det som kalles misjonsbefalingen eller dåpsbefalingen (passer kanskje bra siden det skal være barnedåp på søndag).

I forberedelsen sitter jeg og leser en artikkelserie Reidar i vår og sommer hadde i DagenMagazinet. Serien er også lagt ut på hans hjemmeside, basileia.no. Jeg anbefaler alle å ta en titt på disse artiklene. De er meget utfordrende og avslørende. De seks artiklene har følgende titler: “Én mil vid og én tomme dyp“, “Tallmessig og åndelig vekst“, “Bønn til frelse eller immunitet“, “Fri oss fra åndelig fast food“, “Prosess til frelse” og “Jordens salt – verdens lys“. Disse artiklene er en utdypning og fortsettelse på innlegget han hadde på møtet i Duolos-nettverket.Next »