Blog Image

Dag Vister Hansen

Forvirret?

Ekteskapslov Posted on Thu, January 24, 2013 10:59:58

For tiden går det et par serier på NRK om mennesker på leting etter sitt biologiske opphav og det er andre kanaler som kjører lignende serier. Samtidig blir det stadig større aksept i samfunnet for en oppløsning av hele den tradisjonelle familien.

Reidar Paulsen klipper i et blogginnlegg fra et høringsutkast fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Klippet viser hvor infløkt familierelasjonene etterhvert kan bli. Er det dette samfunnet vårt ønsker?

”Assistert befruktning ved bruk av surrogatmor i utlandet kan omfatte en rekke ulike kombinasjoner av personer og kjønnsceller (typetilfeller):
1. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og egen sæd
2. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
3. ulikekjønnet par – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
4. ulikekjønnet par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
5. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra én av mennene
6. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
7. mannlig par – assistert befruktning med kjøpt egg og sæd fra begge mennene
8. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og egen sæd
9. enslig mann – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
10. enslig kvinne – assistert befruktning med eget egg og kjøpt sæd
11. enslig kvinne – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
12. kvinnelig par – assistert befruktning med den enes egg og kjøpt sæd.
13. kvinnelig par – assistert befruktning med kjøpt egg og kjøpt sæd
14. kvinnelig par – assistert befruktning med egg fra begge kvinner og kjøpt sæd.”

Det er en pågående debatt om lengeværende asylbarn i Norge, der det er et økende trykk på at hensynet til barna skal prioriteres. Er det ikke på tide at vi også tar mer hensyn til barna når det gjelder oppvekst og familieforhold?Donorbarn søker søsken

Ekteskapslov Posted on Tue, February 07, 2012 17:37:33

Nå bruker donorbarn facebook for å finne sine halvsøsken. Dette viser hvor viktig det er for barn å kjenne sine biologiske røtter og burde ikke være en overraskelse for noen. Det blir spennende å se hva som skjer om noen år når barn med to “mødre” oppdager at de ikke har rett til å få vite hvem som er deres far. Når skal politikerne som har vedtatt den nye ekteskapsloven våkne?

Les om donorbarn som søker halvsøsken på facebook her.Hvem er min far?

Ekteskapslov Posted on Sat, February 05, 2011 18:30:05

Flere TV-kanaler har i det siste vist programmer der noen er på leting etter sin far. Lengselen etter å møte sin biologiske far har vært sterkt hos de vi har fulgt. Jeg tror det er naturlig for oss at vi ønsker å kjenne vårt opphav.

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven tillater lesbiske par å få kunstig befruktning. Sædgiveren tilbys også full anonymitet. Det skal følgelig ikke være mulig for disse barna som blir født inn i lesbiske “ekteskap” å få vite hvem deres far er.

Ringer det ingen bjelle hos forsvarerne av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven når de ser slike programmer? Her er det ikke barnas interesser det tenkes på. Det er ingen menneskerett å få barn. Dette er historien om keiserens nye klær. Hvor lang tid vil det gå før noen tør å fortelle keiseren at han er naken?En takk og et spørsmål til Skjevesland

Ekteskapslov Posted on Tue, November 10, 2009 17:54:06

Sist søndag ble Eva Brunne vigslet til biskop i Sverige. Hun er verdens første lesbisk samlevende biskop. Vanligvis deltar biskoper fra flere andre kirkesamfunn ved en slik seremoni. Den engelske kirke uteble denne gangen for å markere sin avstandtagen til den nye biskopens samlivsform, som bryter med den bibelske forståelsen av ekteskapet.

Heller ikke var noen nåværende norske biskoper til stede. Det norske bispekollegiets preses, Olav Skjevesland, gjorde det på forhånd klart at han ikke kunne ha representert Den norske kirke i en slik innsettelsesseremoni.

Jeg har lyst til å takke biskopen for dette. Det er ikke lett i dagens samfunn å forfekte og praktisere slike synspunkter. Jeg må allikevel spørre deg, Skjevesland, hvordan du da samme dag kunne vigsle til norsk biskop en som støtter Eva Brunnes samlivsform? Er det så mye verre å leve i et lesbisk parforhold enn å oppmuntre til det?

Faktisk er Jesus strengere i sin dom over de som forleder til synd enn de som faller i synd (Mat 18;6-7). Jeg forventer ikke at Skjevesland leser denne bloggen (det synes jeg han burdesmiley), så jeg sender et lignende innlegg til DagenMagazinet også, fordi jeg tror det er flere som kunne tenke seg et svar på det spørsmålet.Far er viktig

Ekteskapslov Posted on Fri, May 22, 2009 19:31:04

Jeg sitter og ser nyheter på NRK1. Der refereres det til forskning ved Universitetet i Oslo som viser at far har størst innflytelse på problembarns adferd. Det skulle politikerne ha fått høre for noen måneder siden, da Stortingets flertall vedtok en radikal ny ekteskapslov. Samtidig ble det gjort radikale endringer i andre lover som omdefinerer familien. I prinsippet er nå far uviktig. Lesbiske par kan nå få barn ved hjelp av kunstig befruktning. Barnet blir født med en mor og medmor og har ingen rett til å få vite hvem dets far er.

Spesielt rødgrønne politikere har vært opptatt av kjønnskvotering. De burde skjønt at det også er viktig med kjønnskvotering på barns viktigste arena – i familien.

Det forestående Stortingsvalget bør resultere i et resultat som kan reversere den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Jeg anbefaler ellers alle å ta en titt på morfarbarn.no og foreldrerett.no