Blog Image

Dag Vister Hansen

SV, abort og dødshjelp

Aktiv dødshjelp Posted on Sat, August 08, 2009 13:26:15

I DagenMagazinet (DM) leser jeg i dag at Frp fikk kjørt seg om aktiv dødshjelp under politikermøtet på Jesus-festivalen.

Fra SV deltok Rolk Reikvam og i følge DM sa han følgende: “…i spørsmålet om aktiv dødshjelp snakker vi om verdier – nemlig om livets ukrenkelighet. Hvis vi tukler med dette så gjør vi noe dramatisk med oss som mennesker – det kan vi ikke gjøre”.

Det var gode og sanne ord, men hvordan kan han og SV da forsvare dagens abortlov? Jeg venter på at KrF skal konfrontere SV og alle de andre partiene om inkonsekvensen i deres syn på abort og aktiv dødshjelp. Hvis partiene ikke snur i abortspørsmålet, er det bare et tidsspørsmål før de vil forsvare aktiv dødshjelp.

For øvrig forsøkte Kjetil Solvik Olsen fra Frp, i den nevnte debatten å forsvare sitt parti med at vi må lovregulere aktiv dødshjelp for at de ikke skal foregå i uverdige former i det skjulte. Det argumentet er også brukt i andre sammenhenger. Noen forsvarer abort fordi det skal hindre farlige og uautoriserte aborter. Men man legaliserer ikke en kriminell handling fordi noen bryter loven. Vi vil da ikke lovregulere bankran for å få dem til å skje i kontrollerte og ufarlige former?Respekt for livet

Aktiv dødshjelp Posted on Mon, June 15, 2009 11:19:44

Det var et trist, men dessverre ikke sensasjonelt vedtak FrP gjorde om aktiv dødshjelp på sitt siste landsmøte. Vi kan jo håpe at partiet snur. Noen har kanskje ikke helt visst hva de var med på. En del kommentarer kan type på at de ikke helt vet forskjell på passiv og aktiv dødshjelp.

Uansett er dette en utvikling som har vært forutsett av mange. Når man mister respekten for livet i dets begynnende fase, er ikke veien lang til å nedgradere livets ukrenkelighet også i dets siste fase. Det er en sammenheng mellom adgang til abort og adgang til aktiv dødshjelp.

Hvor lenge vil det gå før de andre partiene ser inkonsekvensen? Det er lov til å ta livet av uskyldige barn i mors liv, men ikke av mennesker som ber om å få det avsluttet. Konsekvensen bør bli livshjelp i begge ender av livet og ikke dødshjelp.Aktiv dødshjelp

Aktiv dødshjelp Posted on Sat, May 30, 2009 18:21:56

I dag ble det offentliggjort en meningsmåling som ga FrP en skikkelig nedtur på 4,6 prosentpoeng. Min første tanke var at det var resultat av det famøse dødshjelpvedtaket på siste landsmøte. Slik tenker også en del skribenter på verdidebatt.no, men dessverre tror jeg det er litt forhastet.

Den samme meningsmålingen gir SV en kraftig framgang 4,7 prosentpoeng. Et frafall fra FrP pga dødshjelpvedtaket burde ikke komme SV til gode. I tillegg går også KrF tilbake på samme måling – et parti som burde vunnet på dødshjelpsaken.

Vi må nok se flere meningsmålinger før vi kan trekke noen konklusjoner, men dessverre har de fleste velgere kort hukommelse og glemmer snart vedtak som opprører og vender så tilbake til “folden”.

FrPere som kunne tenke seg å vende tilbake til KrF etter dødshjelpvedtaket, har kanskje blitt skremt av Knut Arild Hardeides uttalelser om ekteskapsloven under og etter KrF’s landsmøte. Det lover ikke godt for KrF når så sentrale politikere ser ut til å svikte i et så sentralt spørsmål for kristne. Hans forsøk på forklaringer i etterkant har vært meget tynne.

For verdibevisste kristne som først og fremst stemmer på partier som har klare standpunkt i de tradisjonelle verdispørsmålene (abort, Israel, ekteskapslov, bioteknologi m.m.) begynner de klare alternativene å bli veldig få.FrP svikter

Aktiv dødshjelp Posted on Sat, May 30, 2009 18:19:26

Fremskrittspartiet har de siste årene flørtet med kristenfolket. Det har vært det partiet som klarest har støttet Israel. Sammen med KrF stod det samlet imot den nye ekteskapsloven. Partiet har gang på gang kommet med signaler om hvor viktig den kristne arven er for Norge.

Når det kommer til stykket kan vi få mistanke om at det dessverre er spill for galleriet. På landsmøtet vedtok partiet nemlig å gå inn for aktiv dødshjelp. I andre verdispørsmål, f.eks om abort, har partiet stilt sine representanter fritt. Det ble ikke gjort i dette spørsmålet.

Det skal bli spennende å se hvordan partiet vil forklare dette standpunktet overfor kristenfolket og om det fortsatt vil klare å begeistre en del av de konservative kristne (som også jeg regner meg for å være).

(Dette innlegget ble opprinnelig lagt ut 23.05.2009, men har fått ny dato fordi jeg har flyttet det over i en nyopprettet kategori.)