Blog Image

Dag Vister Hansen

Kristent menneskesyn

KrF Posted on Sat, February 05, 2011 18:21:04

Flere sentrale KrF’ere har forsøkt å berolige den konservative delen av velgerne sine med at KrF’s politikk bygger på kristne grunnverdier. Når man skal konkretisere det trekker man fram honnørord som nestekjærlighet, respekt og toleranse. Fine og gode ord. Vi vil se rart på dem som ikke kan si seg enige i disse begrepenes positive betydning for et godt samfunn.

I det siste har både nestleder Inger Lise Hansen og kommende leder Knut Arild Hareide vært framme i media og poengtert det kristne menneskesyn som viktig for KrF’s politikk. På en god måte viste Hareide at det bl.a. har konsekvens for vårt syn på abort. Et kristent menneskesyn innebærer at mennesket har uvurderlig verdi fra unnfangelse til naturlig død.

Vi er skapt i Guds bilde. Salmisten (Salme 8) sier faktisk at vi er skapt “lite ringere enn Gud”. Hvert eneste menneske, fattig eller rik, ung eller gammel, funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, mann eller kvinne, svart eller hvit, kong Salomo eller Jørgen Hattemaker – alle har samme verdi og fortjener lik respekt.

Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde. I samme åndedrag forteller den at vi er skapt til mann og kvinne, eller mannlig og kvinnelig, som vil være en mer korrekt oversettelse av de hebraiske ordene. Det kristne menneskesyn har derfor konsekvens for vårt syn på ekteskap og samliv. Det er derfor urovekkene når sentrale KrF’ere nedtoner kampen mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Hansen vil endog avlyse hele kampen og Hareide har også kommet med ulne uttalelser. Jeg stoler på dem begge i kampen mot abort og sorteringssamfunnet, men det kristne menneskesynet som de mener å forfekte, må også få konsekvens for deres syn på ekteskapet. Jeg er derfor glad for at Hansen ikke vil bli gjenvalgt, men skulle ønske KrF fikk en leder som var klarere enn det Hareide har vært til å fronte det kristne menneskynets konsekvens for KrF’s familie- og ekteskapspolitikk.Ny KrF-leder

KrF Posted on Sun, October 03, 2010 16:15:49

Dagfinn Høybråten har varslet at han ikke tar gjenvalg. Det blir spennende å se hvem som tar over. Tre navn har blitt trukket fram til nå: Knut Arild Hareide, Dagrunn Eriksen og Hans-Olav Syvertsen. Min klare favoritt av de tre er den sistnevnte. Han er uten tvil den som forsvarer KrFs kjernesaker best. Hareide har allerede tonet flagg i flere kjernesaker der han avviker fra det som partiet i dag står for. Dagrunn Eriksen har heller ikke frontet partiet på disse områdene.

I tillegg til Hans-Olav Syvertsen, vil jeg også nevne Aud Kvalbein som en aktuell arvtaker etter Høybråten. Hun er i dag varaordfører i Oslo og har vært tydelig i verdidebatten som har rast etter Inger Lise Hansens famøse utspill det siste halvåret.

Som jeg skrev i et tidligere innlegg, viser valgomater at folk er fornøyd med KrFs politikk. Det er altså ikke den som må endres. Det er derfor ikke noen som helst grunn til å bli mer verdiliberale for å tekkes velgerne. De som da ville tekkes har allerede flust av alternativer å velge mellom.Gledelig av Høyre

KrF Posted on Mon, May 10, 2010 09:23:58

Høyres landsmøte har vedtatt å gi familiene større valgfrihet m.h.t. foreldrepermisjon. De politisk korrekte vil tvinge foreldrene til å fordele permisjonen med minst 10 uker på hver. Høyre mener nå at foreldrene selv må få bestemme hvordan de vil fordele ukene. Det var gledelig!

Skuffende var det derfor at flere sentrale KrF-ere har gått ut og sagt at et regjeringssamarbeid med Høyre er utelukket etter dette vedtaket. For det første burde Høyres vedtak også vært god KrF-politikk. For det andre burde ikke denne saken være så viktig at den blokkerer for regjeringssamarbeid. Når ikke Høyres syn på abort og kjønnsnøytrale ekteskap er et hinder for samarbeid, er det vanskelig å forstå disse bastante utsagnene.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å kjenne igjen KrF…KrF og muslimer

KrF Posted on Sat, March 27, 2010 17:27:40

Inger Lise Hansen (ILH) er fortsatt i vinden. Nå ønsker hun muslimer velkommen i KrF. Personlig er jeg heller ikke fremmed for den tanken. Jeg er ingen sterk motstander av å oppheve bekjennelsesparagrafen, men det er ILH’s argument som undrer meg. Hun mener at muslimer og kristne deler syn på familieverdier. Det har hun nok langt på vei rett i, men hvorfor foreslår hun da å akseptere kjønnsnøytrale ekteskap? Det kan ikke aksepteres verken ut fra kristent eller muslimsk ståsted.KrF og romslighet

KrF Posted on Wed, February 03, 2010 22:05:06

Det er med undring jeg følger debatten etter Inger Lise Hansens siste utspill. Såkalte valgomater viser at KrFs politikk har langt høyere oppslutning enn valgresultater og meningsmålinger tilsier. Så kommer det noen og vil endre KrFs politikk for å oppnå høyere oppslutning.

Av en eller annen grunn er det mange som sympatiserer med KrFs politikk, men som ikke ønsker å stemme på partiet. Altså er det ikke partiprogrammets innhold som er problemet.

Jeg tror heller det er mangel på tydelighet. Det er for mange utspill fra den liberale fløyen som gjør at folk spør seg om de kan stole på KrF i de sentrale verdiene. Mange har nok hatt liten tillit til Inger Lise Hansen før, men nå har hun i alle fall tonet flagg. Det er ikke lenger noen tvil. I tillegg har det kommet fram at sentrale personer har vært klar over hennes standpunkt. Da er det rart at hun har kommet så langt som hun har.

Knut Arild Hareide har heller ikke stor tillit i brede lag av KrFs velgermasse. Nå når han så tydelig støtter Inger Lise Hansen i sak, er det klart at det blir vanskelig å stole på KrF så lenge han av mange anses som kronprins i partiet.

Det ropes på romslighet, men noen verdier må ligge fast. Det er de kristne verdiene som samler KrF. I mange andre spørsmål kan man være uenige, men når det opponeres mot grunnleggende KrF-verdier må det bli bråk. Heller ikke i andre partier vil det bli akseptert at sentrale ledere står for ting som er helt på tvers av partiets identitet. Hva ville skje om en nestleder i SV ville at partiet skulle forkaste sosialismen og i stedet kjempe for privatkapitalisme? Det ville aldri bli akseptert.

Jeg kan ikke forstå at Inger Lise Hansen og hennes meningsfeller ikke ser dette selv. Det er nok av andre partier som deler hennes synspunkter. Hun hadde nok passet godt inn i Venstre. Oppslutningen om det partiet vitner i alle fall ikke om at en omlegging av KrFs politikk vil føre partiet opp på 10-15 % oppslutning, slik Inger Lise Hansen tror.

Mitt råd til KrF er å blankpusse profilen. Stå fast på de sentrale verdiene og gi rom for uenighet og debatt om temaer som ikke kan direkte utledes av partiets verdigrunnlag.Inger Lise Hansen

KrF Posted on Mon, February 01, 2010 14:41:56

Nå har nestleder i KrF kommet med et utspill som gjorde at mange trofaste KrF-velgere fikk hakeslepp. Hun ønsker å forandre KrFs politikk på mange av de områdene som oppfattes som KrFs kjernesaker. For meg er ikke utspillet så veldig overraskende. Inger Lise Hansen har i lang tid latt det skinne igjennom at hun ikke helt føler seg vel med KrFs tradisjonelle kjerneverdier.

Da lurer jeg på hvorfor hun ikke finner seg et nytt parti. Det er nok av partier som allerede fronter de sakene Inger Lise Hansen nevner. Hvis KrF skal kopiere disse partienes program, er det ikke lenger behov for KrF.

Det blir spennende å følge prosessen framover. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Inger Lise Hansen med dette utspillet provoserer fram sin egen avskjed. Blir hun gjenvalgt, tror jeg at jeg har stemt partiet for siste gang.