Blog Image

Dag Vister Hansen

Donorbarn søker søsken

Ekteskapslov Posted on Tue, February 07, 2012 17:37:33

Nå bruker donorbarn facebook for å finne sine halvsøsken. Dette viser hvor viktig det er for barn å kjenne sine biologiske røtter og burde ikke være en overraskelse for noen. Det blir spennende å se hva som skjer om noen år når barn med to “mødre” oppdager at de ikke har rett til å få vite hvem som er deres far. Når skal politikerne som har vedtatt den nye ekteskapsloven våkne?

Les om donorbarn som søker halvsøsken på facebook her.Trosopplæring

Diverse Posted on Fri, February 03, 2012 20:05:53

Det virker som om mange foreldre overlater ansvaret for deres barns åndelige utvikling til menigheten. Det tror jeg er et blindspor. Menigheten kan være med å støtte foreldrene, men den viktigste trosopplæring foregår i hjemmet. Det er foreldrenes ansvar at barna læres opp i kristen tro og gjennom foreldrenes liv får se hva det innebærer å leve som en kristen.

Bibellesning, bordbønn, aftenbønn m.m. bør være en naturlig del av en kristen families liv. Barna må få se i praksis at troen er en viktig del av foreldrenes liv ved at foreldrene selv ber, leser i Bibelen og deltar i menighetens samlinger. I samtaler med dåpsforeldre har jeg alltid forsøkt å legge vekt på dette. Ingen betyr mer for barnas trosliv enn foreldrene.

Det var de jødiske fedre som ble pålagt å videreformidle troen til sine barn. Opplæringen skjedde ikke i synagogen, men i hjemmet. Dersom kristne ble like bevisste på det, kunne vi kanskje slippe noe av aktivitetsjaget i menighetene.

Nå vil Misjonsforbundet UNG fokusere på dette. Les artikkelen hos idag.no.Oversettelse av Fadervår

Diverse Posted on Tue, January 24, 2012 22:14:44

Min Facebook-side oversvømmes av hyggelige innlegg fra farsi- og daritalende venner. De skriver på sitt språk, noen ganger med arabiske bokstaver, andre ganger med latinske. Jeg bruker av og til google translater for å oversette innleggene deres.

En artikkel var tydeligvis Fader Vår, en bønn jeg selv bruker regelmessig og elsker å preke over. Oversettelsen av denne bønnen har vakt mye debatt og debatten har gitt meg en dypere forståelse av denne bønnens innhold. Om googles oversettelse fra farsi til norsk vil hjelpe meg til enda dypere forståelse er mer tvilsomt. Her er den i alle fall:

Vi har en Far i himmelen,
Holy Name vind.
Jeg etablerte himmelriket
og jord i vinden.
Også med oss i dag vårt daglige brød billig.
Feil vi tilgir,
tilgir vi av
andres feil.

Forslaget er oversendt til oversetterne i Bibelselskapet og Norsk Bibel.smileyPålagt å drepe jøder

Israel Posted on Tue, January 17, 2012 19:01:50

I forbindelse med en markering av Fatahs 47-årsdag 9. januar, siterte PAs høyeste religiøse autoritet, mufti Muhammed Hussein, det kjente Hadith-utsagnet med tilslutning: “Forløsningens dag vil ikke komme før dere bekjemper jødene. Jødene skal gjemme seg bak steiner og trær. Da skal steinene og trærne rope: Å muslim, Allahs tjener, det er en jøde bak meg. Kom og drep ham!”

Hadith er en samling fortellinger om hva Muhammed sa og gjorde, og er den helligste skriftsamlingen nest etter Koranen for muslimer. Norske palestinavenner neglisjerer denne virkeligheten. Samtidig er norske og internasjonale midler med å finansiere palestinske skolebøker som oppfordrer barn til å hate jøder.

Det er naivt å tro at det kan bli varig fred mellom Israel og palestinerne så lenge Israel har en motpart som har ett stort mål: å drepe dem. Dette er ikke tom retorikk, men dypt alvor for tusener av muslimer. En rettroende muslim er forpliktet til å følge Muhammeds ord og eksempel.

Dessverre ser vi nå at også en del ytterligående jøder radikaliseres og er villig til å bruke vold for å fremme sine krav.

Mer enn noen gang er det grunn for oss til å ta inn over oss Bibelens formaning: Be om fred for Jerusalem (Salme 122,6).Er Breivik en kristen?

Diverse Posted on Thu, November 17, 2011 15:10:40

I følge e24.no er en 24 år gammel praktikant ved et svensk universitet sparket fordi han i en blogg uttrykte seg positivt om Anders Behring Breiviks handlinger. I artikkelen skrives det at 24-åringen i likhet med Breivik beskriver seg som konservativ kristen.

Like etter de tragiske og forferdelige drapene i regjeringskvartalet og på Utøya beskrev en politimann Breivik som en kristen fundamentalist. Men Breivik var verken kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det viser hans handlinger at han ikke er. En kristen fundamentalist (eller konservativ kristen) forplikter seg til i ord og handling å følge Jesu eksempel. Vi trenger ikke å lese mer enn Jesu Bergpreken for å se at Breiviks handlinger bryter fundamentalt med Jesu undervisning.

Hva så med Breivik selv? Han definerer seg heller ikke som konservativ kristen. Riktignok bruker han i sitt manifest både “konservativ” og “kristen” om seg selv, men i hver sin sammenheng. Han skriver at han ikke har noe personlig forhold til Gud eller Jesus. Han ønsker å bevare den vestlige kulturen. Derfor er han kulturelt sett konservativ – han vil konservere/bevare kulturen. Siden denne kulturen har sine historiske røtter i jødisk og kristen tro, definerer han seg som kristen. Mange vil kalle en slik person “kulturkristen”. Selv Anne Holt definerer seg som kristen i denne betydningen.

Breivik forklarer videre at til og med mange ateister i Europa er kristne, nettopp fordi de ønsker å bevare en kultur som har sine røtter i den jødiske og kristne troen. Han har altså en ganske vid definisjon av hva det vil si å være kristen, men ingen steder betegner han seg selv om kristen fundamentalist eller konservativ kristen. Det er andre som prøver å plassere ham i en slik boks, men da har de ingen peiling på hva slike begreper innebærer. Det er ingenting i Breiviks tro eller handlinger som kan koble ham til slike betegnelser.Kirkelig demokrati

Diverse Posted on Fri, October 28, 2011 15:41:17

Arbeiderpartiet roper stadig på kirkelig demokrati. Nå har det selv for n’te gang overprøvd det kirkelig demokratiet og utnevnt en biskop som ikke var den foretrukne. Det er vanskelig å se at dette er noe annet enn en politisk utnevnelse for å sikre en liberal kirke som samstemmer med Arbeiderpartiets holdninger i etiske spørsmål.

Det forundrer meg at konservative kristne fortsatt står last og brast med en kirke som lar seg styre av styringskåte politikere.Hvem er min far?

Ekteskapslov Posted on Sat, February 05, 2011 18:30:05

Flere TV-kanaler har i det siste vist programmer der noen er på leting etter sin far. Lengselen etter å møte sin biologiske far har vært sterkt hos de vi har fulgt. Jeg tror det er naturlig for oss at vi ønsker å kjenne vårt opphav.

Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven tillater lesbiske par å få kunstig befruktning. Sædgiveren tilbys også full anonymitet. Det skal følgelig ikke være mulig for disse barna som blir født inn i lesbiske “ekteskap” å få vite hvem deres far er.

Ringer det ingen bjelle hos forsvarerne av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven når de ser slike programmer? Her er det ikke barnas interesser det tenkes på. Det er ingen menneskerett å få barn. Dette er historien om keiserens nye klær. Hvor lang tid vil det gå før noen tør å fortelle keiseren at han er naken?Kristent menneskesyn

KrF Posted on Sat, February 05, 2011 18:21:04

Flere sentrale KrF’ere har forsøkt å berolige den konservative delen av velgerne sine med at KrF’s politikk bygger på kristne grunnverdier. Når man skal konkretisere det trekker man fram honnørord som nestekjærlighet, respekt og toleranse. Fine og gode ord. Vi vil se rart på dem som ikke kan si seg enige i disse begrepenes positive betydning for et godt samfunn.

I det siste har både nestleder Inger Lise Hansen og kommende leder Knut Arild Hareide vært framme i media og poengtert det kristne menneskesyn som viktig for KrF’s politikk. På en god måte viste Hareide at det bl.a. har konsekvens for vårt syn på abort. Et kristent menneskesyn innebærer at mennesket har uvurderlig verdi fra unnfangelse til naturlig død.

Vi er skapt i Guds bilde. Salmisten (Salme 8) sier faktisk at vi er skapt “lite ringere enn Gud”. Hvert eneste menneske, fattig eller rik, ung eller gammel, funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, mann eller kvinne, svart eller hvit, kong Salomo eller Jørgen Hattemaker – alle har samme verdi og fortjener lik respekt.

Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde. I samme åndedrag forteller den at vi er skapt til mann og kvinne, eller mannlig og kvinnelig, som vil være en mer korrekt oversettelse av de hebraiske ordene. Det kristne menneskesyn har derfor konsekvens for vårt syn på ekteskap og samliv. Det er derfor urovekkene når sentrale KrF’ere nedtoner kampen mot den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Hansen vil endog avlyse hele kampen og Hareide har også kommet med ulne uttalelser. Jeg stoler på dem begge i kampen mot abort og sorteringssamfunnet, men det kristne menneskesynet som de mener å forfekte, må også få konsekvens for deres syn på ekteskapet. Jeg er derfor glad for at Hansen ikke vil bli gjenvalgt, men skulle ønske KrF fikk en leder som var klarere enn det Hareide har vært til å fronte det kristne menneskynets konsekvens for KrF’s familie- og ekteskapspolitikk.Hva nå Egypt?

Diverse Posted on Sat, February 05, 2011 17:30:56

Mange følger nå spent med på uroen i Egypt og andre muslimske land i Nord-Afrika og Midt-Østen. Personlig frykter jeg en islamisering av Egypt om Mubarak blir tvunget til å trekke seg. Det muslimske brorskap blir mer og mer synlige blant demostrantene. På nrk.no leser jeg at en norsk ekspert, førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik (BOU), mener at vi ikke har noe å frykte. Han sammenligner det muslimske brorskap med indremisjonen eller KrF i Lyngdal på 1950-tallet. Det eneste rette og positive med den sammenligningen må være at indremisjonen og KrF i Lyngdal på 1950-tallet ikke er noe å frykte. I norsk media kalles jo gjerne disse mørkemenn og gufs fra fortiden. Derfor var det hyggelig å lese kommentaren til BOU.

Jeg tror imidlertid ikke BOU har rett i sin analyse. I den samme artikkelen siteres en av lederne i det muslimske brorskap, Abd al-Mun’im Abu al-Futuh, på at bevegelsen ønsker en moderne stat, folkestyre og vennligsinnede bånd til Vesten og Israel. Han sier at Vesten ikke har noen ting å frykte. Alle avtaler med det internasjonale samfunn, inkl Israel, vil bli overholdt. “Vi ønsker en moderat stat som respekterer folkets vilje,” sier han. Det sa imidlertid ayatollah Khomeini da han vendt tilbake til Iran også. Folket forventet demokrati og frihet. Vi vet hva de fikk. Jeg frykter det samme vil skje i Egypt.

al-Futuh innrømmer imidlertid at det er ulike meninger innen brorskapet. Nestlederen, Rashad al-Bayoumi, sier da også at fredsavtalen med Israel må få sin ende. Jeg kan ikke forstå annet enn at BOU og andre “eksperter” er nokså blåøyde når de forventer at konservative muslimer vil innføre demokrati og frihet i et land som de mener skal styres etter sharia.Mission completed

Ombygging Posted on Tue, November 30, 2010 15:25:49

Endelig! Bortsett fra noen småting som gjenstår, kan vi nå si at ombyggingen og oppussingen er ferdig. Ståle og Maria har flyttet inn og kommet i orden i andre etasje. Turid og jeg har begynt å få opp bilder på veggene i stua igjen og i dag kunne vi slå på varmekablene på badet. Vi er ganske så fornøyde selv. Nå gleder vi oss til litt roligere dager fremover i et hus det går an å leve normalt i.

Nedenfor ser du bilder fra henholdsvis kjøkkenet  og stua i andre etasje og badet og stua i første etasje.« PreviousNext »